Muralla de Laguardia – Guardia · Biasteriko harresia

Muralla de Laguardia – Guardia · Biasteriko harresia

guardiaNormalmente no solemos hablar mucho sobre pueblos de Araba, así que hoy vamos hacer mención a un pueblo lleno de encanto no solo por su belleza si no por toda la historia que hay detrás.

Empecemos diciendo que Laguardia está enclavada sobre una colina estratégica, y fue fortificación de defensa medieval del reino de Nafarroa y de ahí su nombre.

El Rey Sancho de Nafarroa construyo una ciudad fronteriza, amurallada, totalmente acondicionada para la batalla. Así pues, en 1164 la villa recibió sus fueros.

Los fueros hicieron que el rango de la villa aumentase (Libre mercado, exentos de impuestos, prohibición de “juicios de Dios”). Esto supuso que la población aumentase considerablemente, lógicamente por los privilegios de los que la villa gozaba. Como consecuencia nacen nuevas aldeas a su alrededor y las antiguas se repueblan.

Entre los años 1194-1234, Sancho decide fortificar con muralla no solo el castillo si no toda la villa. En la muralla se crearon 5 puertas de acceso.

-Una al oeste; la Puerta de Páganos.
-Al sur; Mercadal.
-Al sureste; la Puerta de San Juan.
-Nordeste; Santa Engracia.
-La Puerta de Carnicerías, al este, se abrió en el siglo XV.

Ya que Laguardia estaba en una zona de continuas batallas, los vecinos se organizaban en grupos para proteger la muralla.

A lo largo de toda la Edad Media, a consecuencia de las luchas entre Navarros y Castellanos, Laguardia cambia repetidamente de dueño. En 1461 pasa definitivamente al poder de Castilla, y veinticinco años más tarde, Laguardia y sus aldeas se incorporan a la provincia de Araba.sancho el fuerte

A partir del siglo XVI Laguardia deja de ser escenario de confrontaciones bélicas. De esta manera se vive un momento de paz y esto hace que la villa engrandezca y posea una riqueza más acentuada. Se empiezan a construir cuevas y bodegas de vino que son las que hoy en día todos conocemos. Cada casa posee en su subsuelo una bodega y su función principal siempre ha sido guardar y conservar el vino. También sirvió en su momento como refugio.

En el siglo XIX, Laguardia vuelve de nuevo a retomar su carácter de fortaleza. Durante la guerra de la Independencia contra los franceses estos la ocupan y la saquean.

En el año 1809, el Marqués de Barriolucio se apodera de ella y ordena destruir gran parte de sus murallas, para evitar de esta manera que en caso de que volviese a caer en manos de los franceses, estos, pudieran  hacerse fuertes en su interior. La mayor destrucción de la fortaleza tiene lugar en la última guerra carlista, fueron destruidas algunas viviendas y gran parte de la muralla.

En 1874, los carlistas deciden destruir la fortaleza de Laguardia y convertirlo en un pueblo abierto, sin defensas; a pesar de la oposición de todo el pueblo la demolición se lleva cabo. De aquella fortaleza  de los reyes navarros, hoy sólo quedan las dos torres convertidas en torres-campanario, varias torres menores y algunos restos de la antigua muralla.

Las guerras carlistas dejaron un pueblo desmantelado; el castillo ya no existe, las murallas han sido rebajadas considerablemente… pero los acontecimientos históricos no han conseguido que la villa pierda ese encanto que le caracteriza.

Laguardia es un pueblo lleno de encanto, que junto a la riqueza paisajística de sus tierras, cubiertas de viñedos, guarda grabada en sus piedras la memoria de personas que desde tiempos remotos vivieron, lucharon y murieron contribuyendo a forjar nuestra historia.

guardiaNormalean Arabako herriei buruz askorik ez dugu hitz egiten. Hortaz, xarmaz beteriko herri bati buruz hitz egingo dugu, ez bakarrik herri ederra delako baizik eta honen atzean dagoen historia oso interersgarria delako.

Biasteri edo Guardia herria muino batean kokatuta dago. Muino estratejikoa, Nafarroako erreinua defendatzeko herria eta horregaitik “Laguardia” izena.

Nafarroako Antso erregeak herri mugatua eraiki zuen, harresiztatu eta borrokarako erabat egokitua. Beraz, 1164. urtean guardiak, foruak lortu zituen.

Foruek herriaren maila igoarazi zuten (Merkatu librea, zergen galera, jainkoaren epaiketen ukatzea.) Honek biztaleriaren igoera ekarri zuen, lojikoki pribilejioen arauketak erakarrita. Ondorioz, Guardiaren inguruetan herrixka berriak jaiotzen dira eta herrixka zaharrak berriztu egiten dira.

1194-1234 urteen artean, Antsok ez dio bere buruari gaztelua bakarrik sendotzea proposatzen, herri guztia ere sendotu nahi du. Horrretarako harresian 5 sarrera eraiki ziren.

-Bata mendebaldean; Paganos-eko Atea.
-Hegoaldean: Mercadal.
-Hego ekialdean; la San Juan atea..
-Ipar ekialdean; Santa Engracia.
-Carnicerias Atea, ekialdean, XV.mendean ireki zen.

Etengabeko gatazkak zeuedenez, auzotarrak bildu eta harresia babesteko, taldeetan antolatzen ziren.

Erdi aroan zehar, Gaztela eta Nafartarren arteko lehiak zirela eta nagusi aldaketa etengabekoa zen. 1461. Urtean Gaztelakoen eskuetara pasatzen da baina hogeita bost urte geroago Guardia eta inguruko herrixkak Arabaren parte izatera pasatzen dira.

XVI. mendetik aurrera Guardia herriak bake momentua lortzen du eta honek, herriaren aberastasuna handitzera bultzatzen du. Gaur egun denok ezagutzen ditugun haitzuloak  eta upeltegiak eraikitzen hasi ziren, etxe bakoitzak, lurpean upeltegi bat izanik. Hauen eginkizuna ardoa gorde eta kontserbatzea zen baina babesleku moduan ere erabiltzen zen.Guardiak bere gotorleku izaera berreskuratzen du, bere kokaleku estrategikoak berriz ere, militarren leku izatera bultzatzen du herria. Frantziarren aurkako Independentzia gerratik, frantziarrek hau okupatu eta sakeatu egiten dute.

Gotorlekuko suntsipen handienak azken gerra karlistan gertatzen dira, hainbat etxe suntsituak izan ziren, harresiaren zati handiarekin batera.

1809. urtean, Barriolucioko markesak herriaz jabetzea eta bertako harresiaren zati handi bat suntsitzea agintzen du, honela herria berriz ere frantzesen esku eroriz gero ezingo lukete gotorlekurik bertan eraiki.

1874. urtean, karlistek Guardiako gotorlekua suntsitzea erabakiko dute, herri zabaldu batean bihurtzeko, defentsa gabekoa. Hala ere, herri osoaren oposizioak ez zuen ezer baldintzatu eta aurrera eraman zuten suntsipen proiektua.

Nafarroako erregeen gotorleku hartatik, gaur egun kanpai-dorre bihurtutako bi gaztelu, hainbat gaztelu txikiago eta aintzinako harresiaren hondakin batzuk besterik ez dira gelditzen.

Gerra karlistak herria eraitsita utzi zuen, gaztelua jada ez da existitzen, harresiak murriztuak izan dira, … historiako lur jotzeek ez dute lortu ordea, herriaren xarmarekin amaitzea.

Biasteri xarma handiko herri bat da, bertako lurretako paisaiaren aberastasunarekin batera, mahastiz beteta eta bere harrietan, gizaki batzuen memoria antzinatik bizi, borrokatu eta hildakoek historia eratzen lagundu zigutela grabatuta gordetzen du.

Los comentarios están cerrados.